Książka telefoniczna E-Zapytanie Klawisze dostępu
Jesteś tutaj: Strona główna
Statystyki graficzne

Najnowsze aktualności i wydarzeniaKanał RSS: Wszystkie wydarzenia

 • 2015-07-13

  NABÓR WNIOSKÓW NA DOTACJE

  Powiatowy Urząd Pracy w Nowej Soli informuje, że wnioski

   

  OSÓB BEZROBOTNYCH O PRZYZNANIE

  JEDNORAZOWO ŚRODKÓW NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

   

  przyjmowane będą w terminie:

   

  OD DNIA 27 LIPCA 2015 r. DO DNIA 31 LIPCA 2015 r.

   

  Wnioski będą realizowane w ramach projektu pn. „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie nowosolskim (I)” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi Priorytetowej I „Osoby młode na rynku pracy” Działanie 1.1. Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy – projekty pozakonkursowe, Poddziałalnie 1.1.2. Wsparcie udzielane z Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020 przez Powiatowy Urząd Pracy w Nowej Soli dla osób pomiędzy 18 a 29 rokiem życia.

 • 2015-07-13

  Nabór wniosków o refundację

  Uprzejmie informujemy, że Powiatowy Urząd Pracy w Nowej Soli ogłasza

   

  NABÓR WNIOSKÓW O UDZIELENIE REFUNDACJI KOSZTÓW WYPOSAŻENIA LUB DOPOSAŻENIA STANOWISKA PRACY

   

  w ramach REZERWY MINISTRA  Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych w przedziale wiekowym 30-50

   

  w terminie 27.07.2015 – 31.07.2015

   

  Środki te skierowane są do osób bezrobotnych zarejestrowanych w tut. urzędzie spełniających łącznie wszystkie poniższe kryteria:

  • w wieku od 30 do 50 roku życia;
  • posiadających II profil pomocy;

   

   

   

 • 2015-07-10

  Nabór wniosków o zawarcie umowy na zorganizowanie stażu

  Uprzejmie informujemy, że Powiatowy Urząd Pracy w Nowej Soli ogłasza

  nabór wniosków o zawarcie umowy na zorganizowanie stażu

  w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020

  Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych powyżej 29 roku życia znajdujących się w szczególnie niekorzystnej sytuacji na rynku pracy w powiecie nowosolskim

  współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego

   

  Projekt skierowany jest do osób bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Nowej Soli, objętych II profilem pomocy w wieku 30 lat i więcej. Wsparciem objęte zostaną wyłącznie osoby znajdujące się w szczególnej sytuacji na rynku pracy:

  • osoby po 50 roku życia;
  • kobiety;
  • osoby z orzeczeniem o niepełnosprawności;
  • osoby długotrwale bezrobotne zgodnie z definicją określoną w projekcie – nieprzerwanie przez okres ponad 12 m-cy (wlicza się również okres przed rejestracją);
  • osoby o niskich kwalifikacjach (do poziomu ISCED 3 tj.: poziomu szkoły średniej z wyłączeniem szkół policealnych).

  Powiatowy Urząd Pracy zakłada uruchomienie staży na okres 3 m-cy.

   

  - dodatkowe informacje: wymagana gwarancja zatrudnienia po stażu na okres co najmniej 3 miesięcy

   

   organizator stażu przed rozpoczęciem stażu zobligowany będzie do skierowania stażysty(ów) na badania lekarskie

  i sfinansowania tych badań z własnych środków 

   

  Wnioski do pobrania oraz wzór AKTUALNEJ umowy o organizację stażu znajdują się na stronie internetowej urzędu

  www.pup-nowasol.pl. lub w siedzibie urzędu w pok. 304.

 • 2015-07-02

  DYŻUR Okręgowego Inspektora Pracy

   

   

  WAŻNA  INFORMACJA!

   

   

  Informujemy, iż w dniu 03.09.2015 r.  w Powiatowym Urzędzie Pracy

   

  w godz. 8:00-10:00 w sali 312  będzie dyżurował

   

  Inspektor Okręgowej Inspekcji Pracy w Zielonej Górze

   

   

   

   

  Zapraszamy wszystkich zainteresowanych

   

  do bezpłatnego skorzystania z porad z zakresu prawa pracy

   

   

1 2 3 4
Ważne od: do:
Forma aktywizacji Miejscowość Stanowisko Miejsc Ważność
Projekty i programy EU nie dotyczy nie dotyczy od 2014-05-14
do 2021-06-20
Porady grupowe Nowa Sól Poradnictwo zawodowe 16 od 2015-07-01
do 2015-09-30
< poprzednia 1 następna >