Książka telefoniczna E-Zapytanie Klawisze dostępu
Jesteś tutaj: Strona główna
Statystyki graficzne

Najnowsze aktualności i wydarzeniaKanał RSS: Wszystkie wydarzenia

 • 2015-07-02

  DYŻUR Okręgowego Inspektora Pracy

   

   

  WAŻNA  INFORMACJA!

   

   

  Informujemy, iż w dniu 03.09.2015 r.  w Powiatowym Urzędzie Pracy

   

  w godz. 8:00-10:00 w sali 312  będzie dyżurował

   

  Inspektor Okręgowej Inspekcji Pracy w Zielonej Górze

   

   

   

   

  Zapraszamy wszystkich zainteresowanych

   

  do bezpłatnego skorzystania z porad z zakresu prawa pracy

   

   

 • 2015-06-26

  Nabór wniosków o zawarcie umowy na zorganizowanie stażu

   

   

  Uprzejmie informujemy, że Powiatowy Urząd Pracy w Nowej Soli prowadzi

  nabór wniosków o zawarcie umowy na zorganizowanie stażu

  w ramach PO WER  Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie nowosolskim współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego

   

  Projekt skierowany jest do osób bezrobotnych spełniających łącznie wszystkie poniższe kryteria:

  • wiek poniżej 29 roku życia;
  • posiadających II profil pomocy;
  • należących do kategorii NEET, tzn.: biernych zawodowo, nie uczestniczących w kształceniu formalnym w trybie stacjonarnym oraz w pozaszkolnych zajęciach mających na celu uzyskanie, uzupełnienie lub doskonalenie umiejętności i kwalifikacji zawodowych lub ogólnych, potrzebnych do wykonywania pracy, w okresie min. 4 tygodni przed rozpoczęciem udziału w projekcie;
  • długotrwale bezrobotnych zgodnie z definicją określoną w projekcie (dla os. do 25 roku życia nieprzerwanie ponad 6 m-cy; dla os. powyżej 25 roku życia nieprzerwanie ponad 12 m-cy);
  • w przypadku osób poniżej 25 roku życia zarejestrowanych w 2015 r. nie upłynął termin 4 m-cy od rejestracji  jako osoba bezrobotna do dnia rozpoczęcia udziału w projekcie.

  Ponadto z uwagi na konieczność osiągnięcia określonych wskaźników w projekcie urząd zastrzega sobie pierwszeństwo wydawania skierowań osobom spełniającym ww. kryteria i jednocześnie posiadających orzeczenie o stopniu niepełnosprawności.

   

  Powiatowy Urząd Pracy zakłada uruchomienie staży na okres do 4 m-cy.

   

  dodatkowe informacje: wymagana gwarancja zatrudnienia po stażu na okres co najmniej 3 miesięcy (podjęcie pracy bezpośrednio po zakończeniu stażu w terminie do 14 dni kalendarzowych);

  w sytuacji niedopełnienia deklarowanego zatrudnienia umowa przewiduje karę umowną

  (3000 zł w przypadku stażu przyznanego na okres powyżej 3 miesięcy / 2000 zł w przypadku stażu przyznanego na okres domiesięcy);

   organizator stażu przed rozpoczęciem stażu zobligowany będzie do skierowania stażysty(ów) na badania lekarskie i sfinansowania tych badań z własnych środków 

   

  Wnioski oraz wzór AKTUALNEJ umowy o organizację stażu znajdują się na stronie internetowej urzędu

  www.pup-nowasol.pl. lub w siedzibie urzędu w pok. 304.

   

  W sytuacji zgłoszenia kandydata we wniosku dodatkowo kandydat do wniosku wypełnia oświadczenie NEET.

 • 2015-06-26

  Nabór wniosków o zawarcie umowy na zorganizowanie stażu

  Uprzejmie informujemy, że Powiatowy Urząd Pracy w Nowej Soli prowadzi

  nabór wniosków o zawarcie umowy na zorganizowanie stażu

   

  W ramach realizowanych projektów Powiatowy Urząd Pracy zakłada uruchomienie staży na okres do 4 miesięcy.

   

  „Rezerwa Ministra art. 49”

  - uczestnikami projektu mogą być:osoby bezrobotne posiadające II profil pomocy oraz spełniające min. jedno z poniższych kryteriów:

  • bezrobotni do 30 roku życia
  • bezrobotni długotrwale
  • bezrobotni powyżej 50 roku życia
  • bezrobotni korzystający ze świadczeń z pomocy społecznej
  • bezrobotni posiadający co najmniej jedno dziecko do 6 roku życia lub co najmniej jedno dziecko niepełnosprawne do 18 roku życia
  • bezrobotni niepełnosprawni

   

   „Rezerwa Ministra 30-50 lat”

  - uczestnikami projektu mogą być:osoby bezrobotne posiadające II profil pomocy oraz:

  • bezrobotni od 30 do 50 roku życia

   

  dodatkowe informacje: wymagana gwarancja zatrudnienia po stażu (podjęcie pracy bezpośrednio po zakończeniu stażu w terminie do 14 dni kalendarzowych);

  kara umowna w przypadku niezrealizowania obowiązku zatrudnienia po stażu

  (3000 zł w przypadku stażu przyznanego na okres powyżej 3 miesięcy / 2000 zł w przypadku stażu przyznanego na okres domiesięcy);

   

   organizator stażu przed rozpoczęciem stażu zobligowany będzie do skierowania stażysty(ów) na badania lekarskie i sfinansowania tych badań z własnych środków 

   

  (wnioski do pobrania oraz wzór AKTUALNEJ umowy o organizację stażu znajdują się na stronie internetowej urzędu www.pup-nowasol.pl )

 • 2015-06-01

  Nabór wniosków na dotacje

  Uprzejmie informujemy, że Powiatowy Urząd Pracy w Nowej Soli ogłasza

   

  NABÓR WNIOSKÓW OSÓB BEZROBOTNYCH O PRZYZNANIE

  JEDNORAZOWO ŚRODKÓW NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

   

  w ramach PO WER  Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie nowosolskim współfinansowanego

  z Europejskiego Funduszu Społecznego

   

  w terminie 08.06.2015 – 12.06.2015 

1 2 3 4
Ważne od: do:
Forma aktywizacji Miejscowość Stanowisko Miejsc Ważność
Projekty i programy EU nie dotyczy nie dotyczy od 2014-05-14
do 2021-06-20
Porady grupowe Nowa Sól Poradnictwo zawodowe 16 od 2015-07-01
do 2015-09-30
< poprzednia 1 następna >