Książka telefoniczna E-Zapytanie Klawisze dostępu
Jesteś tutaj: Strona główna
Statystyki graficzne

Najnowsze aktualności i wydarzeniaKanał RSS: Wszystkie wydarzenia

 • 2015-05-11

  „FUNDUSZE EUROPEJSKIE W NOWEJ PERSPEKTYWIE” - spotkanie informacyjne

   

  Dowiedz się więcej o RPO-Lubuskie 2020

   

  Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego, Departament Zarządzania Regionalnym Programem Operacyjnym we współpracy ze Starostwem Powiatowym w Nowej Soli  zaprasza do udziału w spotkaniu informacyjnym dotyczącym uzyskania wsparcia ze środków UE w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 (RPO-Lubuskie 2020).

   

   

  Spotkanie informacyjne odbędzie się

   

  25 maja 2015 r. o godz. 10.00

   

  w Centrum Kształcenia Zawodowego i  Ustawicznego "Elektryk"

  ul. Piłsudskiego 65, w Nowej Soli.

   

  W ramach spotkania przedstawione zostaną możliwości uzyskania dofinansowania w ramach

  RPO-Lubuskie 2020.

   

   

  Zapraszamy do uczestnictwa wszystkie osoby, które chcą zapoznać się z możliwościami, jakie daje  nowy okres finansowania Unii Europejskiej na lata 2014-2020.  

   

  Ramowy plan spotkania w załączeniu

 • 2015-05-08

  Konkurs "Kreator miejsc pracy"

   

  Zdobądź tytuł Kreatora miejsc pracy

   


  Tylko do 29 maja pracodawcy mogą zgłaszać się do drugiej edycji konkursu

   

  ministra pracy i polityki społecznej „Kreator miejsc pracy”. 

   

   

   

  Konkurs ma na celu wyróżnienie pracodawców, którzy tworzą nowe miejsca pracy

   

  oraz którzy zatrudnili najwięcej pracowników w 2014 r.

   

   

   

  Nagrody będą wręczane w pięciu kategoriach:

   

  mała, średnia, duża firma

   

  oraz duża firma przemysłowo-produkcyjna,

   

  a także duża firma handlowo-usługowa.

   

   

   

  Szczegółowe informacje w załączeniu

 • 2015-05-07

  DYŻUR Okręgowego Inspektora Pracy

   

   

  WAŻNA  INFORMACJA!

   

   

  Informujemy, iż w dniu 11.06.2015 r.  w Powiatowym Urzędzie Pracy

   

  w godz. 8:00-10:00 w sali 312  będzie dyżurował

   

  Inspektor Okręgowej Inspekcji Pracy w Zielonej Górze

   

   

   

   

  Zapraszamy wszystkich zainteresowanych

   

  do bezpłatnego skorzystania z porad z zakresu prawa pracy

   

   

 • 2015-05-04

  Nabór wniosków o zawarcie umowy na zorganizowanie stażu

   

   

  Uprzejmie informujemy, że w dniach 04.05.2015 – 13.05.2015

  Powiatowy Urząd Pracy w Nowej Soli ogłasza

  nabór wniosków o zawarcie umowy na zorganizowanie stażu

  w ramach PO WER  Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie nowosolskim współfinansowanego

  z Europejskiego Funduszu Społecznego

   

  Projekt skierowany jest do osób bezrobotnych spełniających łącznie wszystkie poniższe kryteria:

  • wiek poniżej 29 roku życia;
  • posiadających II profil pomocy;
  • należących do kategorii NEET, tzn.: biernych zawodowo, nie uczestniczących w kształceniu formalnym w trybie stacjonarnym oraz w pozaszkolnych zajęciach mających na celu uzyskanie, uzupełnienie lub doskonalenie umiejętności i kwalifikacji zawodowych lub ogólnych, potrzebnych do wykonywania pracy, w okresie min. 4 tygodni przed rozpoczęciem udziału w projekcie;
  • długotrwale bezrobotnych zgodnie z definicją określoną w projekcie (dla os. do 25 roku życia nieprzerwanie ponad 6 m-cy; dla os. powyżej 25 roku życia nieprzerwanie ponad 12 m-cy);
  • w przypadku osób poniżej 25 roku życia zarejestrowanych w 2015 r. nie upłynął termin 4 m-cy od rejestracji  jako osoba bezrobotna do dnia rozpoczęcia udziału w projekcie.

  Ponadto z uwagi na konieczność osiągnięcia określonych wskaźników w projekcie urząd zastrzega sobie pierwszeństwo wydawania skierowań osobom spełniającym ww. kryteria i jednocześnie posiadających orzeczenie o stopniu niepełnosprawności.

   

  Powiatowy Urząd Pracy zakłada uruchomienie staży na okres od 3 do 5 m-cy.

   

  dodatkowe informacje: wymagana gwarancja zatrudnienia po stażu na okres co najmniej 3 miesięcy (podjęcie pracy bezpośrednio po zakończeniu stażu w terminie do 14 dni kalendarzowych);

  w sytuacji niedopełnienia deklarowanego zatrudnienia umowa przewiduje karę umowną

  (3000 zł w przypadku stażu przyznanego na okres powyżej 3 miesięcy / 2000 zł w przypadku stażu przyznanego na okres domiesięcy);

   organizator stażu przed rozpoczęciem stażu zobligowany będzie do skierowania stażysty(ów) na badania lekarskie i sfinansowania tych badań z własnych środków 

   

  Wnioski wraz z oświadczeniem dla osoby bezrobotnej wskazanej we wniosku (oświadczenie NEET) do pobrania oraz wzór AKTUALNEJ umowy o organizację stażu znajdują się na stronie internetowej urzędu www.pup-nowasol.pl. lub w siedzibie urzędu w pok. 304.

1 2 3 4
Ważne od: do:
Forma aktywizacji Miejscowość Stanowisko Miejsc Ważność
Projekty i programy EU nie dotyczy nie dotyczy od 2014-05-14
do 2021-06-20
Porady grupowe Nowa Sól Poradnictwo zawodowe 16 od 2015-04-01
do 2015-06-30
< poprzednia 1 następna >