Książka telefoniczna E-Zapytanie Klawisze dostępu
Jesteś tutaj: Strona główna
Statystyki graficzne

Najnowsze aktualności i wydarzeniaKanał RSS: Wszystkie wydarzenia

 • 2014-08-26

  Usługi elektroniczne

   

  Informujemy, iż Powiatowy Urząd Pracy w Nowej Soli

  prowadzi elektroniczną obsługę wniosków.

   

   

  Lista dostępnych wniosków elektronicznych poniżej:

   

   • rejestracja osób bezrobotnych i poszukujacych pracy

   • oświadczenia o zamiarze powierzenia wykonywania pracy cudzoziemcowi

   • uzupełnienie załączników do wniosku o dokonanie rejestracji jako osoba bezrobotna albo poszukująca pracy

   • pismo do Urzędu

   • zgłoszenia oferty pracy

   

 • 2014-08-18

  Refundacja kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowisk pracy dla skierowanych bezrobotnych

  Powiatowy Urząd Pracy w Nowej Soli informuje, że wnioski

   

   

  PRACODAWCÓW O UDZIELENIE REFUNDACJI KOSZTÓW WYPOSAŻENIA LUB DOPOSAŻENIA STANOWISKA PRACY

   

   

  przyjmowane będą w terminie:

   

   

  OD DNIA 01 WRZEŚNIA 2014 r. DO DNIA 05 WRZEŚNIA 2014 r.

 • 2014-07-30

  Regionalny Ośrodek Informacji i Wsparcia Osób Niepełnosprawnych w Gorzowie Wlkp.

   

  Polskie Towarzystwo Walki z Kalectwem Oddział w Gorzowie Wlkp. 3 marca 2014 r. uruchomiło Regionalny Ośrodek Informacji i Wsparcia Osób Niepełnosprawnych.

   

   

  W ramach Ośrodka udzielane jest bezpłatne doradztwo z zakresu:
  - prawa,
  - psychologii,
  - psychoterapii,
  - poradnictwa socjalnego.

 • 2014-07-25

  Nabór wniosków na staże

  Uprzejmie informuję, że w dniach 28.07.2014 – 01.08.2014

  Powiatowy Urząd Pracy w Nowej Soli ogłasza nabór wniosków o zawarcie umowy na zorganizowanie stażu w ramach projektu „Pomnóż Swój Kapitał” PO KL 6.1.3 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego.

   

  W związku z planowaną zmianą w projekcie Powiatowy Urząd Pracy zakłada uruchomienie 3-miesięcznych staży dla osób bezrobotnych (pod warunkiem uzyskania akceptacji Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Zielonej Górze) 

   

  - ilość miejsc: dla ok. 25 osób bezrobotnych

  - czas trwania: od 01.09.2014 – 01.12.2014

  - uczestnikami stażu mogą być: osoby bezrobotne zarejestrowane w ewidencji PUP i spełniające warunki ustawy o promocji zatrudnienie i instytucjach rynku pracy do skierowania na staż

  w szczególności: osoby powyżej 50 roku życia; osoby poniżej 25 roku życia, osoby posiadające orzeczenie o stopniu niepełnosprawności oraz osoby długotrwale bezrobotne*

  - dodatkowe informacje: wymagana gwarancja zatrudnienia po stażu (podjęcie pracy bezpośrednio po zakończeniu stażu w terminie do 7 dni kalendarzowych)

   organizator stażu przed rozpoczęciem stażu zobligowany będzie do skierowania stażysty(ów) na badania lekarskie i sfinansowania tych badań z własnych środków 

   

  *w sytuacji osiągnięcia poziomu wymaganych wskaźników Urząd zastrzega sobie prawo do odstąpienia od rekrutacji poszczególnych kategorii osób bezrobotnych wymaganych w projekcie

1 2 3 4
Ważne od: do:
Forma aktywizacji Miejscowość Stanowisko Miejsc Ważność
Projekty i programy EU nie dotyczy nie dotyczy od 2014-05-14
do 2021-06-20
Porady grupowe Nowa Sól Poradnictwo zawodowe i informacja zawodowa 16 od 2014-07-01
do 2014-12-31
< poprzednia 1 następna >